Ansöka om Miljöinvestering med fast ersättning

Denna blankett använder du som vill söka stöd för att restaurera enkla överloppsbyggnader, trägärdsgård, stenmurar och alléer, samt sätta upp rovdjursstängsel

Du finner även blanketten du använder för att ansöka om utbetalning av dessa stöd.

Du skickar din ansökan om stöd och utbetalning till Länsstyrelsen.