Ansöka om Miljöinvestering med fast ersättning 

Denna blankett använder du som vill söka stöd för att restaurera enkla överloppsbyggnader, trägärdsgård, stenmurar och alléer, samt sätta upp rovdjursstängsel

Du finner även blanketten du använder för att ansöka om utbetalning av dessa stöd.

Du skickar din ansökan om stöd och utbetalning till Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Sara Borgström
Landsbygdsenheten
Sara punkt Borgstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Borgstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255250
070-5285250
Åsa Jonsson
Landsbygdsenheten
asa punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255325