Ansökningsblankett kvoterade vatten 2018

Här hittar du blankett för ansökan om fiske i kvoterade vatten ovanför odlingsgränsen. Mer information finns i blanketten.
Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, vatten-och fiskeenheten, 971 86 Luleå.

Utlottningssystem

Registrering

Alla ansökningar som kommer in i tid (ankomst till Länsstyrelsen senast den 30 april) registreras, numreras och läggs in i en databas.

Utlottning första veckan i maj

Ansökningar som registrerats sorteras efter förstahandsval och dras därefter i slumpvis ordning av en slumpgenerator. I de fall där det är fullt på vattnet som valts i första hand går ansökan till andrahandsutlottning.

I de fall det finns fiskedygn kvar i något eller några vatten efter att ansökningarna lottats utifrån förstahandsvalet fördelas dessa fiskedygn till de som valt dessa kvarvarande vatten i andrahand. I de fall det finns fiskedygn kvar i något eller några vatten efter att ansökningarna lottats utifrån andrahandsvalet fördelas dessa fiskedygn till de som valt dessa kvarvarande vatten i tredje hand.

Utlottningssystemet som används är utformat för att så många som möjligt skall få tillstånd efter sitt förstahandsval. Andrahandsval och tredjehandsval kommer i andra och tredje hand.

Fisketillstånd

Den som uttagits i lottningen erhåller ett tillstånd att få köpa fiskekort. Tidpunkten bestämmer den/de fiskande själv och kortet köps i samband med fisket. Fisketillståndet ger alltså inte rätt till fiske, enbart att få köpa fiskekort i kvoterat vatten.

Tillståndet skickas ut direkt efter genomförd lottning, vanligtvis i mitten av maj. De som ej lottats får ett meddelande om det vid samma tidpunkt.

Reservutlottning 1 juni

Fisketillstånd som av någon anledning inte kommer att nyttjas ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen så att de kan gå till reservutlottning som sker efter 1 juni.

OBS! Endast en ansökan per fiskande (gäller även medsökande). Varje fiskande får bara finnas med på en ansökan. I de fall samma fiskande förekommer i flera ansökningar ogiltigförklaras ansökningarna.