Ansökan om dispens/tillstånd från terrängkörningslagen för körning på barmark 

Blanketter för ansökan om dispens/tillstånd från terrängkörningslagen för körning på barmark.

Kontakta oss

Eva-Lotta Nordkvist
Naturvårdshandläggare
Naturvårdsenheten
eva-lotta punkt nordkvist snabela lansstyrelsen punkt se¤eva-lotta punkt nordkvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255525
Josefine Strand
Naturvårdsenheten
josefine punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se¤josefine punkt strand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255433