Ansökan om dispens/tillstånd från terrängkörningslagen för körning på barmark

Blanketter och information för ansökan om dispens/tillstånd från terrängkörningslagen för körning på barmark.