Ansökan om dispens/tillstånd från terrängkörningslagen för körning på barmark 

Blanketter för ansökan om dispens/tillstånd från terrängkörningslagen för körning på barmark.

Kontakta oss

Sara Byrsten
Naturvårdsenheten
Sara punkt Byrsten snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Byrsten snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255258