Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: 1997Rensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Övervakning av faunan i fjällen. Programförslag.

  Med hänsyn till fjällens särpräglade natur och deras specifika artuppsättning har det bedömts lämpligt att utarbeta ett särskilt program för miljökontroll. Därigenom kan det bli möjligt att följa och spåra effekter på fjällens fauna.

  Länsstyrelserna i fjällänen Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten bildade tillsammans med Naturvårdsverket den arbetsgrupp som har färdigställt programfö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (671 kB)

 • Karhuvaara - en naturbeskrivning

  I Norrbottens län finns det kvar några få större urskogsartade områden som saknar någon form av skydd. Dessa unika skogs- och myrområden utgör en rest av det landskap som tidigare dominerade i det boreala barrskogsområdet. Karhuvaara är ett av dessa områden.

  För att få en bättre kunskap om Karhuvaara har Länsstyrelsen i Norrbottens län gjort denna översiktliga naturbeskrivning.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Markens försurningskänslighet i Norrbottens län

  Regionala analyser av markens försurningskänslighet är ett värdefullt verktyg för att bedöma risker för skadliga effekter på ekosystem orsakade av deposition av försurande ämnen. I denna rapport presenteras en analys av försurningskänsligheten i Norrbottens län. Analysen baserar sig främst på markens och berggrundens förmåga att genom vittring av mineral neutralisera tillförd syra. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (16 MB)

 • Inventering av små våtmarker. Komplettering av VMI för miljöövervakningsändamål - en metodikstudie

  Den pågående våtmarksinventeringen i Norrbotten kommer att utgöra ett mycket viktigt underlag för miljöövervakningen av våtmarker. Vissa våtmarkstyper (som generellt är av liten storlek) blir dock inte dokumenterade på ett tillfredsställande sätt i våtmarksinventeringen. Därför måste en kompletterande inventering av små våtmarker göras för att få ett fullständigt underlag för miljöövervakning.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (827 kB)

 • Baseline metal distributions in lake sediments of Norrbotten

  Inom miljöarbetet kommer vi ofta i kontakt med prover från förorenade områden bland annat sjösediment i gruvrecipienter. Ofta saknas det dock relevanta verktyg för bedömningar av kontamineringsgrad. För att öka kunskapen om naturliga förhållanden genomförde länsstyrelsen under sommaren 1997 en undersökning av bakgrundshalter av metaller i Norrbottniska sjösediment. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (8 MB)