Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

24

fredag

2014-10-24
OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLDA! Regional mineralstrategi - dialogmöte med verksamma inom rennäring och samisk turism

Du som är verksam inom rennäring och samisk turism inbjuds till ett dialogmöte kring gruvor och framtidens mineralutvinning i Norrbottens och Väster...

Oktober

27

måndag

2014-10-27
Ansvarsfull alkoholservering 27 oktober 2014

Länsstyrelsen bjuder i samverkan med Polismyndigheten i Norrbotten in till en inspirationsdag om Ansvarsfull alkoholservering -Krögare och vakter stä...

Oktober

27

måndag

Oktober

30

torsdag

Pearls of the North - Project Planning Conference for special invited

We are happy to invite you to the Project Planning Conference for our common Pearls of the North project. We will spend the time organizing the bid w...

Oktober

28

tisdag

2014-10-28
Platsens betydelse för maskulinitetsuttryck

Länsstyrelsen i Norrbotten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor bjuder in till en utbildningsdag om platsens betydelse för maskulinit...

Oktober

29

onsdag

Oktober

30

torsdag

Norrbottens kriskommunikationsnätverk

Mötet är för dig som är kommunikationsansvarig eller motsvarande på en samhällsviktig organisation i Norrbotten. Syftet med nätverket är att vi tills...

November

4

tisdag

November

5

onsdag

Regional samverkanskurs (RSK) 4-5 november 2014

Länsstyrelsen anordnar 4-5 november 2014 på Storforsens hotell och Konferen i Älvsbyns kommun ett internat för ökad kunskap om samverkan i länet i en...

November

18

tisdag

2014-11-18
Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer 18 november 2014

Nya föreskifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrel...

November

18

tisdag

November

19

onsdag

NORTH meets the ARCTIC

För att lansera en ny programperiod bjuder vi in till en kick-off och konferens i en av Norges vackraste städer, Tromsö.