Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Maj

4

måndag

Maj

5

tisdag

Motiverande samtal och våld i nära relationer

Inom ramen för Länsstyrelsens metod och kompetensstöd har kommunerna i Norrbotten och Västerbotten erbjudits processutbildning för införande av bedöm...

Maj

5

tisdag

2015-05-05
Klimatsmarta samhällen!

– Hur planerar och bygger vi samhällen som tar till vara våra energiresurser på ett smart sätt? Arbetsgruppen för det klimat- och energistrategisk...

Maj

6

onsdag

2015-05-06
Framtidens transportlösningar!

-Hur kan vi transportera gods och människor på ett effektivare och mer klimatsmart sätt? Arbetsgruppen för det klimat- och energistrategiska arbet...

Maj

11

måndag

2015-05-11
Hur jämställt är det i Norrbottensskogarna?

Välkommen till ett seminarium om nuläget, framtid i forskning och praktik om jämställdhet i skogssektorn. En ny jämställdhetsanalys av sektor och ett...

Maj

21

torsdag

Maj

22

fredag

Där det finns våld finns det motstånd!

Den 21-22 maj arrangerar Länsstyrelsen, Samverkan mot våld och Teater Scratch två konferensdagar, Där det finns våld finns det motstånd, med brottsof...

Maj

26

tisdag

2015-05-26
Dialogmöte med Sverigeförhandlingen - norra Sveriges järnvägsutbyggnad

Sverigeförhandlingen inleder nu arbetet med att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och önskar därför besö...

Juni

2

tisdag

2015-06-02
Integration skapar tillväxt

Två gånger per år anordnar länets kompetensförsörjnings-utskott dialogmöten för kompetensplattformens aktörer.

Juni

2

tisdag

Juni

3

onsdag

Regional samverkanskurs (RSK) 2-3 juni 2015

Länsstyrelsen arrangerar denna kurs som genomförs som internat den 2-3 juni 2015 i Storforsen, Älvsbyns kommun