Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

November

25

tisdag

2014-11-25
Projektfinansiering - näringslivets utveckling

Information och speed-dating.

November

26

onsdag

2014-11-26
Civilsamhällets betydelse för lyckad integration 26 nov.2014

Hela Sverige ska leva Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till konferens på Länsstyrelsen i Luleå den 26 november kl. 09.00 - 15...

November

27

torsdag

2014-11-27
Cannabisförebyggande insatser 27 november 2014

Länsstyrelsen i Norrbotten genomför tillsammans med Polismyndigheten i Norrbotten en konferens om cannabisförebyggande insatser. Konferensen äger rum...

November

27

torsdag

2014-11-27
Projektfinansiering - forskning och innovation

Information och speed-dating.

December

2

tisdag

2014-12-02
Miljöarbetet i länet – Hur går det med Miljöhandlingsprogrammet?

Länsstyrelsen bjuder in till seminarium med workshop om Miljöhandlingsprogrammet, på Länsstyrelsen i Luleå tisdagen den 2 december.

December

4

torsdag

2014-12-04
Näringslivets aktörer 4 december

Temat för mötet är nyföretagande.

December

5

fredag

2014-12-05
Nuläge och framtid för jämställd regional tillväxt

Dagen innehåller en presentation av handlingsplanens genomförda och planerade aktiviteter och diskussion om nästa steg för en jämställd regional till...

December

9

tisdag

2014-12-09
Inspirationsdag för motiverande samtal och riskbruk 9 december 2014

Länsstyrelsen i samarbete med Kommunförbundet Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting bjuder in till en inspirationsda...

December

9

tisdag

December

10

onsdag

Plan-, bygg- och bostadsdagar 2014

Plan-, bygg- och bostadsdagarna arrangeras för fjärde året i rad av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kommunförbundet Norrbotten. Under dagarna kom...

December

10

onsdag

2014-12-10
Seminarium om nyföretagande i norr

Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram rapporten "Nyföretagande i norr - En analys av nyföretagsfrämjande...