Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

16

tisdag

September

17

onsdag

Välkommen till Länsstyrelsens friluftskonferens

Regeringen har antagit tio mål för den svenska friluftspolitiken i syfte att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv...

September

16

tisdag

September

24

onsdag

Informationsdag om ny programperiod 2014 - 2020

Vi arrangerar fyra tillfällen i Norrbotten och Västerbotten med information om den nya programperioden 2014 - 2020 och de möjligheter våra olika prog...

September

18

torsdag

2014-09-18
Utbildningsdag om könsstympning

Sedan 1982 är könsstympning förbjudet i Sverige. Lagen förstärktes 1999 genom att förbudet även gäller om handlingen sker utanför Sverige. De övergri...

September

18

torsdag

2014-09-18
Hållbar konsumtion – Hur gör vi?

Vår ökade konsumtion överutnyttjar planetens resurser. Många av de stora miljöproblem som finns idag hänger ihop med våra konsumtions- och produktion...

September

24

onsdag

2014-09-24
Transportutbildning

Effektivare transporter inom offentlig verksamhet med fokus på samordning av varutransporter och ruttoptimering

September

25

torsdag

2014-09-25
Dialog med näringslivets aktörer

Det är snart dags för en träff med näringslivets aktörer där vi har möjlighet att utbyta erfarenheter om aktuella tillväxtfrågor.

September

29

måndag

2014-09-29
Regional mineralstrategi - Dialogmöte

Du som är verksam inom näringen inbjuds till ett dialogmöte kring strategisk utveckling av framtidens mineralutvinning i Norrbottens och Västerbotten...

September

30

tisdag

2014-09-30
Hälsofrämjande skolutveckling 30 september 2014

Länsstyrelsen i samarbete med Skolverket och Kommunförbundet i Norrbotten bjuder in till en regional konferens tisdag 30 september 2014 kl 10.00 - 16...