Seminarium om Norrbottens roll i samhällsekonomin

Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram rapporten "Norrbottens roll i samhällsekonomin - En kritisk gransk...