Maj inleder säsongen för skogsbränningar

I maj startar säsongen för Länsstyrelsens arbete med naturvårdsbränningar. Tre bränningar är planerade och de genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av skogsbränder för att överleva. Det är naturreservaten Bockaskruv, Storasjöområdet och Stocksmyr-Brännan som berörs av årets bränningar.

Naturvårdsbränningar är noga planerade och använder sig av naturliga gränser (exempelvis sjöar) för att säkerställa att branden inte sprider sig. Vind, regn och markens fuktighet är avgörande för när bränning kan ske, dels för att uppnå önskad effekt, dels för att säkerheten inte ska riskeras. Därför är det också svårt att i förväg planera en exakt tidpunkt för en bränning.

- Vi hade fina förhållanden i maj och i början på juni i fjol och lyckades då genomföra två bränningar med gott resultat. Resten av sommaren var för fuktig eller blåsig. I september blev det återigen bra förhållande och då kunde vi genomförda ytterligare en bränning, säger Emil Persson, regional projektledare i Kronobergs län.

Minimal påverkan för närboende

För att boende och verksamma i närområdet ska påverkas så lite som möjligt meddelar Länsstyrelsen tidpunkt för naturvårdsbränning på sin webbplats och genom pressmeddelande. Räddningstjänsten i berört område kontaktas alltid innan bränningen. Vid en naturvårdsbränning kan de som befinner sig nära ett bränningsområde se rök och känna röklukt.

- Målet är att de som befinner sig i närheten ska påverkas så lite som möjligt. Vi vill till exempel undvika att rök blåser in över tätbebyggda områden. Däremot kan vi inte påverka om vinden plötsligt skulle vända under en pågående bränning, säger Emil Persson.

Life Taiga och Natura 2000-områden

Mellan 2015 och 2019 samarbetar 14 länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas och de deltagande länen har under de två första åren genomfört naturvårdsbränningar på drygt 600 hektar.

- Det är något mindre än vad vi hade hoppats på efter två säsonger. Nu önskar vi att vårens och sommarens väder kommer att vara riktigt gynnsamt för naturvårdsbränning, säger Niclas Bergius, nationell projektledare för EU-projektet Life Taiga.

Bränningar inom Life Taiga genomförs enbart i Natura 2000-områden, vilket är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa. Naturvårdsbränning genomförs eftersom vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig. Säsongen för naturvårdsbränning pågar till och med september.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.


 Content Editor