Riksintressen i Tingsryd kommun

[Alvesta] [Lessebo] [Ljungby] [Markaryd] [Tingsryd] [Uppvidinge] [Växjö] [Älmhult]Riksintressen i Tingsryds kommun

Blidingsholm [G 1] (Almundsryds sn)

Motivering: Kommunikationsmiljö, sedan medeltiden möte mellan olika transportleder. (Fasta fisken, Fästnings- och skansmiljö).

Uttryck för riksintresset: I anslutning till en åtta spann lång stenvalvsbro över vattenleden vid Åsnens utlopp finns fasta fångstanordningar för ålfiske av gamla anor. Ledens forna betydelse bestyrks av en medeltida befästningsanläggning. Två järnvägsbroar utmed numera nedlagda järnvägen Urshult - Ryd.I området finns även: Boplatslämningar från stenåldern samt Blidingsholms år 1826 enskiftade gård.

Korrö [G 2] (Linneryds sn)

Motivering: Småskalig tidigindustriell miljö från 1800-talet med anor från 1500-talet, med omgivande odlingslandskap som ger en uppfattning om det historiska sambandet mellan de agrara och de industriella näringarna.

Uttryck för riksintresset: Hantverksby vid Ronnebyån med Korrö gård från 1700- och 1800-talet och kvarn, garveri, färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmark utmed ån präglad av bete och slåtter.

Ängsfruktodlingsområdet kring Åsnen [G 35] (Urshults sn)

Motivering: Odlingslandskap. Sammanhållet ängsfruktsodlingsområde som visar på utvecklingen av en folklig fruktodlartradition – från småskalig binäring kombinerad med djur och foderproduktion under en lång kontinuitet till huvudnäring med förädling och försäljning på en nationell marknad under 1800-1900-talet.

Uttryck för riksintresset: Det småbrutna odlingslandskapet med ängs- och åkermarker, ympade vildaplar i odlingsmarkens marginella partier på ängsmark och i väg- eller åkerrenar. Senare tiders symmetriska fruktodlingar på åkermark.

Läs mer om ängsfruktodlingarna här!