Riksintressen i Tingsryd kommun

[Alvesta] [Lessebo] [Ljungby] [Markaryd] [Tingsryd] [Uppvidinge] [Växjö] [Älmhult]Riksintressen i Tingsryds kommun

Blidingsholm [G 1] (Almundsryds sn)

Motivering: Kommunikationsmiljö, sedan medeltiden möte mellan olika transportleder. (Fasta fisken, Fästnings- och skansmiljö).

Uttryck för riksintresset: I anslutning till en åtta spann lång stenvalvsbro över vattenleden vid Åsnens utlopp finns fasta fångstanordningar för ålfiske av gamla anor. Ledens forna betydelse bestyrks av en medeltida befästningsanläggning. Två järnvägsbroar utmed numera nedlagda järnvägen Urshult - Ryd.I området finns även: Boplatslämningar från stenåldern samt Blidingsholms år 1826 enskiftade gård.

Korrö [G 2] (Linneryds sn)

Motivering: Småskalig tidigindustriell miljö från 1800-talet med anor från 1500-talet, med omgivande odlingslandskap som ger en uppfattning om det historiska sambandet mellan de agrara och de industriella näringarna.

Uttryck för riksintresset: Hantverksby vid Ronnebyån med Korrö gård från 1700- och 1800-talet och kvarn, garveri, färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmark utmed ån präglad av bete och slåtter.

Ängsfruktodlingsområdet kring Åsnen [G 35] (Urshults sn)

Område med större ängsfruktodlingar där markägarna har för avsikt att hålla sina odlingar i hävd.

Läs mer om ängsfruktodlingarna här!