Kulturmiljöstrategi 2011-2015 - kulturmiljöstrategi för Kronobergs län  

Glasmosaik i Kosta

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under år 2010 reviderat länets kulturmiljöstrategi för en ny period 2011-2015. Strategin är framtagen i bred samverkan med länets kommuner och kulturaktörer.

Strategin är en revidering av den kulturmiljöstrategi som Länsstyrelsen och Smålands museum presenterade 2006. Under 2010 förnyades den för en ny femårsperiod. Strategins avsikt är att vara en gemensam utgångspunkt för bättre samordning av resurser och stöd till dem som gör det praktiska kulturmiljöarbetet i länet.

Prioriterade områden är:

  • Förbättring av kunskapen om kulturmiljön
  • Historia och kulturmiljö görs tillgänglig
  • Kulturmiljö ska vara en utvecklingsresurs  

Arbetet har skett i nära samråd med länets kommuner. Styrgruppen har varit representerad av Länsstyrelsen, Smålands museum/Kulturparken AB och Regionförbundet södra Småland. Inför remissbehandlingen arrangerade Länsstyrelsen ett Strategiskt samtal den 25 maj 2010 på Residenset i Växjö med landshövdingen som värdinna. Samtalet leddes av kulturjournalisten Ulrika Knutson som i sitt dagliga värv ofta är aktiv i kulturmiljöfrågor. För kronobergare är hon uppmärksammad inte minst för sin analys av Elin Wägner i boken "Kvinnor på gränsen till genombrott". Hon har också vid olika tillfällen varit och är engagerad i frågor kring glas och glasproduktion, en viktig del av småländsk kulturmiljö.

Den 16 april 2015 hölls ett nytt strategiskt samtal inför revideringen av kulturmiljöstrategin - 2016-2020. Dokumentation från det mötet finns här.

Kontakta oss

Heidi Vassi
Länsantikvarie
Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se¤Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237488