Förnyat kulturmiljöarbete – Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020

Detalj från framsidan av strategin

Länets kulturmiljöstrategi är reviderad för en ny femårsperiod: Förnyat kulturmiljöarbete – Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020.

Den strategiska inriktningen för länets kulturmiljöarbete är:

  • Breddad syn på småländskt kulturarv
  • Kulturmiljöer utvecklas hållbart
  • Upprätthålla levande dialog mellan aktörer

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, Regionförbundet södra Småland, Kulturparken Småland AB, länets kommuner och övriga regionala aktörer och kulturinstitutioner.

En utgångspunkt i framtagande av strategin har bland annat varit de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet, som tagits fram av regeringen. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.