Uppvidinge

Uppvidinge kommun har en rik mångfald av kulturmiljöer som vittnar om en både lång och varierande kulturhistoria
Granhults kyrkomiljö

13 områden i Uppvidinge kommun ingår i länets kulturmiljöprogram. Av dessa utgör tre områden riksintressen för kulturmiljövården (Granhult, Hohults by och Sävsjö). Uppvidinge har varierande kulturmiljöer vilket också speglas i länets kulturmiljöprogram. Här finns viktiga delar av glasrikets industritradition, bland annat uttryckt i Rosdala, men också miljöer knutna till mindre samhällen, som de administrativa och kyrkliga centra i Lenhovda och Älghult. Bymiljöer med karaktäristisk bebyggelse, delvis av mycket hög ålder, och rika odlingslandskap, med ålderdomliga drag, saknas inte heller. Under medeltid utgjorde Uppvidinge en marginell del av folklandet Värend. Fornlämningsområdena, åtminstone i de västra delarna av kommunen talar emellertid om en livlig bosättningshistoria under förhistorisk tid. Flera unika områden med bland annat lämningar efter mycket gamla åkerstrukturer, bland annat i Sävsjö och Granhult, utgör viktiga vittnesmål om Uppvidinges äldsta historia. De senare ansluter till en av länets mest framträdande kulturmiljöer, nämligen Granhults medeltida kyrka, en av landets äldsta träbyggnader.