Bredband på landsbygden - Landsbygdens invånare bygger framtidens digitala infrastruktur

Läs mer om stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden under Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

Stora rullar med fiberkabel, foto Robert Simonsson 

 

 

 Informationsblad