Boende 

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder, radonsanering av småhus egnahem samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.

Kontakta oss

Lennart Grimsbo
Samhällsutvecklingsenheten
Lennart punkt Grimsbo snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Grimsbo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237727

Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att ge kommunerna stöd och råd i arbetet med att motverka hemlöshet. Mer information på Länsstyrelsen i Stockholm.