Länets fornvård - en översikt

Hällkistor och hällristningar

Till de äldsta fornminnena som årligen vårdas inom länet hör hällkistor från stenåldern/bronsåldern. Länet har landets största förekomst av hällkistor och med en märklig koncentration i Göteryds socken. Hällkistan i Juddhult är en berömdhet i arkeologikretsar sedan årtionden tillbaka.

Hällristningar i vårt län har ibland gett upphov till namn på orter eller stadsdelar, som vi idag inte tänker på. Ett flyttblock, Fotasten i Angelstads socken, har ett stort antal fotavbildningar och har gett namn åt byn Fotatorp. Hjulatorp i Bergs socken har fått sitt namn genom att en berghäll med hällristningar har ett flertal inhuggna hjulkors eller solkors. Inhuggna solkors i berghällen har också givit namn åt området Solberget invid vattentornet i Växjö.

Gravfält och borgruiner

Flera av länets stora gravar och gravfält från bronsåldern och järnåldern är berömda. Inglinge hög och Limme rör i Östra Torsås, Kånna högar söder om Ljungby, Skeda med sina guldgubbar på Bolmsö, Mjäryds kullar i Södra Ljunga, Orraryd i Nöbbele, Gullhögarna i Dädesjö, Löpanäs utanför Rottne och gravfälten i Hamneda. Bild på gravfält i Dädesjö socken 

Dessa är bara några av de platser med gravar som är av stort regionalt värde och i många fall också har ett riksintresse.

Sevärda ruiner från medeltiden är bl.a. Stenhusholmen vid Toftaholm, Piksborg vid Bolmen, Kronobergs slottsruin, Bergqvara slottsruin, Skagaholm vid sjön Exen och Bosholme och Kungsholmen i sjön Åsnen. Flera av dessa borgar har spännande minnen både från Engelbrekts och från Gustav Vasas tid. Det var Engelbrekts män som brände Piksborg 1434 mitt under kapitulationsförhandlingarna. Gustav Vasa hämtade år 1552 sin tredje hustru, den sextonåriga Katarina, från familjen Stenbock, som då var ägare till Toftaholm.  

Runstenar och kyrkoruiner

Bland våra äldsta bevarade kristna dokument, runstenarna, så finns i Kronobergs län ett flertal som är av riksintresse. Replösastenen norr om Ljungby, stenen vid Rörbro i Nöttja, Kung Kåres sten i Kårestad och runstenen invid korväggen vid Domkyrkan är välkända. Runstenen i byn Nöbbele utanför Ingelstad är en av Sveriges allra märkligaste runstenar, där runstensdikten på stenens tre sidor hör hemma i den nordiska eddadiktningen.  Bild på runsten

Bland sevärda medeltida kyrkoruiner så kan vi nämna Hallsjö och Hamneda. Kyrkoruinen i Hallsjö är det som idag är det tydligaste minnet efter den medeltida socken Hallsjö, som på 1630-talet inlemmades i Dörarps socken. Nära intill kyrkoruinen i Hamneda har vi den gamla Galgbacken, som var i bruk fram till 1690-talet. Denna avrättningsplats har i sommar blivit extra uppmärksammad genom de fynd av avrättade människor som har påträffats nära intill Galgbacken. Vid Hamnedas kyrkoruin finns också en av länets tre bevarade brudstenar. Efter vigseln i kyrkan så skulle brudparet ställa sig på brudstenen för att beskådas av menigheten.  

Glasbruk och industrilämningar

Glasriket har blivit ett välkänt begrepp i vår tid. Det är dock inte många som känner till att i skogen norr om Ryd anlades ett av Sveriges första glasbruk i Trestenshult år 1628. Glasbruket kallas för Mäster Påvels hytta och var endast i drift under knappt fyra år. Andra mycket upplevelserika kulturmiljöer efter industrier är de talrika lämningarna efter Stenfors bruk söder om Tingsryd och Ingelstorps kvarn i Tolg.                  

Offerkällor och tandvärkstallar

För besök bland lite mer udda fornlämningar rekommenderas labyrinten, Trojaborgen, vid Johanneshus i Vittaryd eller älvkvarnen i Toftaholm. I denna älvkvarn offrade traktens bönder fortfarande i början av 1950-talet för att vara säkra på att få goda skördar. Norr om Torne kan man besöka Tors källa, en offerkälla som omnämns redan under 1600-talet. En annan offerplats förr i tiden var Dopfunten utmed den gamla landsvägen söder om Nottebäcks kyrka. Här offrade gudstjänstbesökarna på väg till kyrkan för att vara säkra på att deras färd slutade lyckligt! Hade man tandvärk så kunde man sätta bort tandvärken i Häljakullatallen nordöst om Åseda.