Miljöövervakning 

Publikationerna från Miljöövervakning är uppdelade årsvis, se menyn till vänster.

De publikationer du kan själv kan ladda hem öppnas som pdf-filer i nytt fönster.

Kontakta oss

Thomas Persson
Enhetschef
Thomas punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237154
Louise Ellman-Kareld
Louise punkt Ellman-Kareld snabela lansstyrelsen punkt se¤Louise punkt Ellman-Kareld snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237896