Miljömål

Från och med 2017-08-16 används inte längre ISSN-numrering
på rapporter. 

Meddelande ISSN 1103-8209.

Nerladdningsbara publikationer öppnas som pdf-filer i nytt fönster

ÅTGÄRDSPROGRAM

2017
Uppföljning av miljömålsåtgärder 2016 i Kronobergs län 2014-2020

2015
Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2015-2020, komplettering tema Hållbar konsumtion

2014:04
Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020

MÅLDOKUMENT

2013:01
Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020

2007:02
Regionala miljömål för Kronobergs län 2007-2010 

UPPFÖLJNING

2013:04
Möjligheter finns överallt - En undersökning av miljöarbetet bland miljöcertifierade företag i Kronobergs län

2011:03
Uppföljning av miljömål i Kronobergs län - Når vi miljömålen?
2011 - Halvtid - hög tid att kavla uppärmarna...

2006:25
Uppföljning av miljömål i kronobergs län 2006 - Når vi miljömålen?

2001:29
Miljömål karaktärsdrag och bebyggelsemönster. Delrapport 2

2001:27
Miljömål karaktärsdrag och bebyggelsemönster. Delrapport 1

ÅTGÄRDSSTRATEGI

Åtgärdsstrategi för effektivare energianvändning och transporter i Kronobergs län 2005

INFORMATIONSMATERIAL

Kronobergs miljö - din framtid (Kort informationsbroschyr)

Vår miljö i Kronobergs län 2005

 

Miljömålssekretariatet

Louise Ellman-Kareld
010 223 78 96

Per-Anders Persson
010 223 74 62

Ida Andreasson
010 223 74 78

Dagmara Nawrocka
010 223 74 70

 

Kontakta

Länsstyrelsen
i Kronobergs län
351 86  VÄXJÖ

010 223 70 00
Fax: 010 223 72 20

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se