Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

 

Naturvårdsbränning och efterbevakning
LIFE Taiga 2015

Länk till upphandlingsdokumenten
Sista dag för upphandlingen är 15 mars 2015

*************

"Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen" (SLATT)

Förfrågningsunderlag

Projektplan

Bilaga 1 - Sanningsförsäkran

Bilaga 2 - Svarsformulär

Önskas mer projektmaterial, kontakta Jan Borgehed, 010 223 74 26.

*************

Upphandling av manus till planerade publikationer om sju byggnadsminnen i Kronobergs län  

Förfrågningsunderlag

Bilaga 1 - exempel på skrift

Bilaga 2 - sanningsförsäkran

Bilaga 3 - checklista

Anbud senast den 10 mars 2015

Frågor och svar 2015-02-18

Frågor och svar 2015-02-19

Frågor och svar 2015-02-24

*************

Arbeten med skog och friluftsanordningar i Kronobergs län

Förfrågningsunderlag

Bilaga 1 - Anbudsblankett

Bilaga 2 - Områdesförteckning

Bilaga 3 - Utvärderingskriterium

Anbud senast den 8 februari 2015.

Frågor och svar 2015-02-02

*************

Begäran om offert: Projektledning till Boende och Etablering på G – BeG-projektet, finansierat av Europeiska Flyktingfonden

Denna upphandling dras tillbaka med anledning av förändrade förutsättningar från finansiären.

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144