Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

 

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

 

Greppa Näringen 2015 (ref 604-3550-2015)  

Länk till upphandlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef/funktionsledare
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144