Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

Direktupphandling av frukt till personalen

Upphandling av veckovis leverans av färsk frukt till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Anbudsunderlag och övrig information om direktupphandlingen finns här: Tendsign   

Sista anbudsdag: 2014-11-07  

Om Tendsign:
Vid denna upphandling används upphandlingsverktyget Tendsign. Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på "Nya leverantörer").

Anbudsgivning i TendSign innebär att anbud skickas krypterat och innebär att endast anbudsgivaren och Länsstyrelsen kan läsa innehållet. Anbud skickas även med ett tidlås som gör att Länsstyrelsen inte kan öppna det för tidigt. Företrädare från anbudsgivaren ansluter sig personligen till tjänsten TendSign genom att registrera sig för ett användarkonto genom formuläret på TendSigns webbplats. Anbudsgivare uppmanas att registrera användarkontot i god tid innan inlämning. Den e-postadress som anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Länsstyrelsen. Observera att samtliga för anbudsgivaren obligatoriska frågor i förfrågningsunderlaget måste vara besvarade för att anbud ska kunna lämnas.

************

 

 

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144