Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

 

Direktupphandling av brukare/djurhållare till betesmarker i naturreservatet Lunden

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning och villkor för brukande av området

Bilaga 2 - Beskrivning av separata betesfållor

Bilaga 3 - Karta

Bilaga 4 - Karta över blocklagd mark

Bilaga 5 - Anbudsformulär

Bilaga 6 - Skötselplan för Lunden

Anbud ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 24 april 2015.

För visning av områdena, kontakta Länsstyrelsen senast den 17 april 2015

Kontaktperson: Ellen Flygare, 010 223 74 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144