Kungörelser och delgivningar

Aktuell kungörelse

 

Bearbetningskoncession, utökat koncessionsområde för brytning av energitorv vid Grytåsamossen, Ljungby kommun

Småländska Torv AB (orgnr 556700-2273) ansöker om utökad bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter belägen inom fastigheterna Berghem 6:1 och 4:14 samt Grytåsa 2:1 i Ljungby kommun. Torvtäkten kallas Grytåsamossen. Ansökan inkom den 25 februari 2013, ansökan kompletterades den 12 september 2014.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö, samt hos aktförvararen Kommunkansliet i Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta via mail till kronoberg@lansstyrelsen.se eller skriftligt till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, senast den 11 mars 2016.

Var god ange dnr 543-866-13.

 Kronobergs läns författningssamling

 Övriga kungörelser

Ärenden rörande Kronobergs län som handläggs av annan länsstyrelse

Pågående och beslutade tillståndsärenden - Kalmar