Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kronobergs län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på fredagar, men det kan även förekomma annonseringar andra dagar i veckan.

Kungörelser

 

2017-11-20

Beslut om fastställande av valkrets i Växjö kommun

Beslut om valdistriktsindelning i Växjö kommun

Beslut om fastställande av valkretsindelning Kronobergs läns landsting (Region Kronoberg)

 Kronobergs läns författningssamling

 Övriga kungörelser

Ärenden rörande Kronobergs län som handläggs av annan länsstyrelse

Pågående och beslutade tillståndsärenden - Kalmar