Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Miljömålssamordnare 2017-06-29 Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala miljömålsarbetet. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivillig-organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet. Miljömålssamordnaren är utförare av det regionala miljömålsarbetet, där åtgärdsinriktat arbete samt förankring, uppföljning och revidering av åtgärdsprogram ingår. Arbetet har ett tydligt fokus på stödja kommuner och företag i deras miljöarbete, utveckla offentlig upphandling och att främja åtgärder inom kemikalieområdet. I tjänsten ingår att leda projektet EE-net, ett nätverk för ökad energieffektivisering med små- och medelstora
  • Projektkoordinator 2017-06-29 Ansöka, driva och redovisa såväl nationella som EU-finansierade projekt i syfte att uppnå regionala och nationella miljömål. Handlägga Klimatklivsansökningar från kommuner, näringsliv osv i länet. Bistå i samordningen av det regionala klimatanpassningsarbetet.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund