Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Länsveterinär 2017-03-07 Länsveterinärerna verkar genom hela livsmedelskedjan. Vi söker en länsveterinär som arbetar främst med operativa kontroller av; livsmedel och foder i primärproduktion, offentlig kontroll av smittskydd, tillsyn över djurhälsopersonal, kontroll av läkemedel på gård, kontroll av animaliska biprodukter samt till viss del vara delaktig i djurskyddsfrågor. Arbetsuppgifterna är varierande med både självständig handläggning av olika ärendeslag, information och kontakter med kollegor, djurägare, myndigheter, organisationer och media. Även andra arbetsuppgifter än ovanstående kan på bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden, visst arbete även utanför länet kan eventuellt bli aktuellt.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund