Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

 

Samordnare regional skogsstrategi och trästrategi Småland

2018-03-16

Vi söker nu en samordnare för genomförande av de båda regionala strategierna för Trä och Skog med tillhörande handlingsplaner. Tjänsten är en ny samordningsfunktion för de båda strategierna. Som samordnare har du ett övergripande ansvar för genomförandet av strategierna och tillhörande handlingsprogram.

RSS-läsare
  • Djurskyddshandläggare 2018-03-15 Arbetsuppgifterna består av djurskyddskontroller av både lantbrukets djur och sällskapsdjur m.fl. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter än ovanstående kan därför bli aktuella på sikt och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.
  • Djurskyddshandläggare 2018-03-06 Arbetsuppgifterna består av djurskyddskontroller av både lantbrukets djur och sällskapsdjur m.fl.
  • Handläggare tillsyn alkohol och tobakslagen och samordning föräldraskapsstöd 2018-03-02 Inom området social hållbarhet har Länsstyrelsen ett brett uppdrag. Vi arbetar med jämställdhet, integration, Brottsförebyggande, Mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Föräldraskapsstöd och Folkhälsa. Inom folkhälsa har vi bland annat ansvar för Tillsyn av kommunernas tillsyn av alkohol och Tobak. Den här tjänsten kommer att ansvara för: • Tillsyn och rådgivning av kommunernas arbete med alkohol- och tobakslagen. I alkohol- och tobakshandläggartjänsten ingår att stödja kommunernas arbete med att samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak. Det innebär att du kommer att göra tillsyn av kommunerna, men också ge rådgivning samt anordna utbildningar. Du kommer att samverka med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsernas ANDT-samordnare, Polismyndigheten och andra aktörer och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Som utgångspunkt i arbetet utgår vi från Riksdagens Nationella ANDT-strategi 2016–2020. I Kronobergs län har vi utarbetat en Regional handlingsplan som utgör navet i vår samverkan. • Föräldraskapsstöd Tjänsten som samordnare i föräldraskapsstöd bygger på samverkan med länets kommuner, Region Kronoberg och civilsamhället. Det innebär att ge stöd till att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. I uppdraget är viktiga utgångspunkter det jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld beaktas.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund