Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Planarkitekt/samhällsplanerare 2017-04-05 En av våra planerare kommer att vara föräldraledig under drygt ett år med början av juni 2017. Vi söker nu en vikarie. Tjänsten är ett vikariat men ger möjlighet att få en inblick i och erfarenhet från Länsstyrelsens arbete. Basen i dina arbetsuppgifter utgår från fysisk planering och mark- och vattenanvändning. Detta arbetsområde hanteras på en länsstyrelse utifrån en stor bredd vilket gör att du kommer att bli involverad i frågor som rör bebyggelse och bostadsförsörjning, infrastruktur, vattenfrågor, natur- och kulturmiljöer, miljö- och hälsofrågor mm. Hållbar utveckling utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter beaktas. Du kommer att arbeta med olika planärenden dvs detaljplaner, översiktsplaner och infrastruktur. Du kommer även att göra utredningar och samordna planeringsunderlag. Vi arbetar tvärsektoriellt och de olika intresseområdena på länsstyrelsen bidrar med sin kunskap i vår ärendehantering vilket gör arbetet spännande och lärorikt. Arbetet innebär såväl samverkan internt men även med andra myndigheter. Samtal och kontakt med länets kommuner är också viktigt. Vi arbetar dagligen med kartverktyg i GIS.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund