​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Chef för Miljöskyddsfunktionen 2016-09-27 Som chef för Miljöskyddsfunktionen är du beslutande i majoriteten av de ärenden som rör funktionens verksamhet. Gemensamt med medarbetarna planerar, strukturerar och följer du upp funktionens arbete. Chefen för Miljöskyddsfunktionen är ansvarig för samverkan med andra funktioner inom länsstyrelsen samt med externa aktörer. Som chef för Miljöskyddsfunktionen har du även personalansvar, visst budgetansvar samt följer upp handläggarnas arbete. Alla chefer på Länsstyrelsen är förordnande som chefer i 4 års perioder. För att kunna utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en person som är trygg i sitt ledarskap och därmed en modig ledare. Medarbetarna har hög kompetens inom olika specialområden och det är viktigt att ledaren kan ta tillvara potentialen och medarbetarnas engagemang.
  • Telefonist 2016-09-22 I arbetsuppgifterna ingår att besvara frågeställningarna inom hela Länsstyrelsens ansvarsområde. Guida kunderna om Länsstyrelsernas tjänster på webben, ta emot synpunkter och bidra till vårt ständiga förbättringsarbete. Arbetet utförs i huvudsak genom att ta emot och vidareförmedla samtal samt besvara frågor i telefon och via mail. Du kommer ingå i ett team där ni samarbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service. Utöver telefonistrollen kommer du att coacha telefonisterna i samtalen och utveckla verksamheten till en kundtjänst.
  • Telefonist 2016-09-22 I arbetsuppgifterna ingår att besvara frågeställningar inom hela Länsstyrelsens ansvarsområde. Guida kunderan om Länsstyrelsernas tjänster på webben, ta emot synpunkter och bidra till vårt ständiga förbättringsarbete. Arbetet utförs i huvudsak genom att ta emot och vidareförmedla samtal samt besvara frågor i telefon och via mail. Du kommer ingå i ett team där ni samarbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service.
  • Miljöskyddshandläggare 2016-09-16 Vi söker nu en miljöskyddshandläggare med placering på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn enligt miljöbalken och ärendehandläggning av olika frågor som rör miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Du kommer även att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare. Eftersom Länsstyrelserna tillsammans med Energimyndigheten ska genomföra särskilda insatser för energieffektivisering hos små och medelstora företag under åren 2016 till 2019, kan en del av tjänsten utgöra projektinriktat arbete med fokus på att sprida kunskap och skapa energieffektivisering hos små och medelstora företag. Även andra uppgifter inom funktionen kan förekomma. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor inom arbetsområdet.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund