Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

 

Just nu -
jobba omväxlande i både Blekinge, Kronobergs och Skåne län

Bebyggelseantikvarie
2017-02-23
Vi söker en medarbetare som kommer att arbeta i det för flera Länsstyrelser gemensamma projektet Kulturmiljö & Vattenförvaltning. Det kommer för din del att innebära inventering och värdering av kulturhistoriskt intressanta miljöer längs vattendrag samt rapportskrivning. Du kommer också att delta i samråd och diskussioner kring dessa kulturmiljöer.

Arbetet kommer ske omväxlande i både Blekinge, Kronobergs och Skåne län. Du har möjlighet att välja i vilket av de tre länen du vill ha din huvudsakliga arbetsplats och av den anledningen annonseras den här tjänsten även i Kronobergs och Skåne län.

Du ska ha en akademisk utbildning från bebyggelseantikvariskt program eller motsvarande. Meriterande är erfarenhet av liknande arbete och särskilt kring vattenanknutna miljöer. Har du även goda kunskaper kring industrihistoria och erfarenhet av ArcGIS så är även det meriterande. Vidare ser vi det som en fördel om du har kännedom om och erfarenhet av arbete inom Blekinge, Skåne och Kronobergs län.

Som person vill vi gärna att du är initiativrik och kan driva arbetet framåt samt är van att fatta självständiga beslut. God organisations- och samarbetsförmåga är egenskaper som vi också värdesätter högt. Att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska är viktigt i vår roll som statlig myndighet.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

RSS-läsare
  • Integrationsutvecklare 2017-02-23 Från den 1 februari 2017 ska länsstyrelsen samordna tidiga insatser för asylsökande, såväl för asylsökande på anläggningsboende som i eget boende. Målgrupp är också personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende, i väntan på att flytta till en kommun. Under hösten har uppdraget förberetts genom att dialog förts med aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Genom uppdraget ska Länsstyrelsen samordna och stödja utförare av tidiga insatser, fördela statsbidrag till utförarna samt följa upp verksamheten. Syftet med Länsstyrelsens samordningsuppdrag är att förbättra målgruppens förutsättningar för etableringsfrämjande åtgärder och stärka målgruppens kunskaper i det svenska språket. Verksamheten får successivt byggas upp i nära dialog med samverkansaktörer och utifrån målgruppens behov. För att bygga upp och utveckla den nya verksamheten behöver vi utöka teamet med en kvalificerad integrationsutvecklare med kompetens att driva processer, och med en administrativ förmåga, eftersom det i arbetsuppgifterna även ingår att handlägga och förmedla statsbidrag. Du förväntas också bidra till andra arbetsuppgifter inom såväl integrationsområdet som länsstyrelsens uppdrag gällande föräldraskapsstöd. Arbetet medför resor, dels i länet, dels till olika interregionala och nationella samverkansmöten.
  • Vattenvårdshandläggare 2017-02-15 Vi söker nu en medarbetare som ska arbeta med miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningen av 11 kapitlet miljöbalken omfattar tillsyn av kraftverk, regleringsdammar, anläggningar och grävningar i vattenområden samt klagomål från allmänheten m.m. I tjänsten ingår prövning av anmälningsärenden, tillsyn samt att företräda Länsstyrelsen i domstols processer. Du kan även komma att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare, medverka som stöd i andra medarbetares ärenden samt delta i projekt med anknytning till vattenfrågor. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor och andra myndigheter inom arbetsområdet. Det kan komma att bli aktuellt att även arbeta med andra arbetsuppgifter inom funktionens sakområden.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund