Landshövdingens uppmaning att hjälpa till

Den 13 oktober på kvällen fick samtliga länsstyrelser i landet uppdraget att till den 20 oktober identifiera alla lokaler i respektive län för att få fram 60000 tillfälliga evakueringsplatser.

På länsstyrelsen i Kronoberg har vi tillsatt en kartläggningsgrupp som jobbar intensivt med frågan. Men vi behöver din hjälp.

 

Se Landshövding Kristina Alsérs uppmaning att hjälpa till i filmklippet nedan:

Kristina Alsérs uppmaning

 

Har du förslag på lokaler som kan användas som evakueringsplatser eller anläggningsboenden?
Hör av dig till: samverkansstaben.kronoberg@lansstyrelsen.se
Vi behöver ditt bidrag senast den 20 oktober.