Vinnova satsar på innovativ informationsmodell

Vinnova satsar 1,2 miljoner kr på tjänstedesignad vidareutveckling av myndigheternas gemensamma informationsmodell ”Ett fönster ut”. Modellen ger fastighetsägare möjligheter till företagsutveckling samtidigt som den både förenklar och ger miljönytta.

Kundperspektivet är eftersatt i många av myndigheternas befintliga informationssystem och strukturer. Idag finns ingen helhetslösning där fastighetsägare m fl. kan få samlad lättillgänglig information om natur- och kulturvärden på fastighetsnivå.  

Genomförd förstudie har resulterat i ett förslag på ny informationsmodell, kallad Ett fönster ut. Ett fönster ut ska inte bara visa vilka värden som finns på en fastighet utan också ge fastighetsägare vägledning om skötsel, upplysa om möjlig rådgivning och ekonomiska stöd. Det ska även vara möjligt att få information om lagstiftningens regler och krav.  

- Behovsdriven utveckling är något vi myndigheter kan bli bättre på. Satsningen betyder mycket för att få till stånd en myndighetsgemensam utveckling och innovation som verkligen gynnar våra kunder säger Anette Andersson, Landsbygdsstrateg, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Modellen lyfter ett nytt perspektiv på informationsspridning från myndigheterna med ett tydligt helhetsgrepp. Nyttan är dock beroende av hur attraktiv modellen uppfattas av användarna.    

- Viktigt är att det sker i samverkan med målgruppen för att erhålla en bärkraftig och attraktiv informationsmodell med pedagogiskt upplägg, säger Anette.  

Vinnova satsar nu 1 200 000 kronor på vidareutveckling av modellen, där myndigheterna ska fokusera på innovativ, behovsdriven utveckling av modellen. Bakom ansökan står Länsstyrelserna i Småland, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket.  

För mer information kontakta:  
Anette O Andersson Länsstyrelsen i Kronobergs län Anette.andersson@lansstyrelsen.se
010-223 74 59  

Britta Lidberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län Britta.lidberg@lansstyrelsen.se
010-223 62 45   

Thomas Mårtensson, Skogsstyrelsen Thomas.martensson@skogsstyrelsen.se
0346-377 63  

Jonas Hedin, Länsstyrelsen i Kalmar län Jonas.hedin@lanssstyrelsen.se
010-223 85 67