Ändrad tidplan för invigning av nationalpark Åsnen

Arbetet med att bilda nationalpark i Åsnen går bra. Trots detta skjuts invigningen av nationalparken fram ett år. Orsaken är att förhandlingar om köp av mark och vatten behöver mer tid för att kunna slutföras.

- Att bilda nationalpark i Åsnen är ett omfattande projekt. Vi får många positiva signaler från markägare, näringsidkare och lokalbefolkning, berättar Mikael Jeansson, vice ordförande i Tingsryds kommunstyrelse, och som ingår i projektets styrgrupp.  

Det är en lång process att bilda en nationalpark, där en av utmaningarna är att skapa samförstånd mellan lokala, regionala och nationella aktörer. En förutsättning för att Riksdagen och Regeringen ska kunna besluta om nationalpark är att staten genom Naturvårdsverket äger all mark och vatten inom parken.  

- Vi har nu fått klartecken från projektets styrgrupp att förlänga tidplanen med sikte på att kunna inviga nationalparken våren 2017. Vår förhoppning är att förhandlingarna nu ska kunna slutföras på ett bra sätt, säger Gisela Norberg, projektledare på Naturvårdsverket.  

Just nu jobbar Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsverket, Tingsryd, Växjö och Alvesta kommuner med att utforma entréer till nationalparken, besöksplatser, information och förslag till föreskrifter och skötselplan.  

Läs mer om Åsnens nationalpark
http://nationalparkasnen.se 
  

Läs mer om att bilda nationalpark  

Kontaktpersoner

Gisela Norberg, Projektledare på Naturvårdsverket
Gisela.Norberg@naturvardsverket.se
010-698 15 14  

Helene Pettersson, biträdande projektledare på Länsstyrelsen i Kronoberg
helene.pettersson@lansstyrelsen.se 
010-2237456