Stopp för nya ansökningar i Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Pengarna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 har tagit slut. Därmed stängs möjligheten att inkomma med nya ansökningar. De medel som redan beviljats ligger dock fast.

Det innevarande Landsbygdsprogrammet har de senaste åren årligen kunnat bidra med cirka 160 miljoner kronor till landsbygdens utveckling i länet. Runt 100 miljoner kronor av dessa består av jordbrukarstöd i form av miljöersättningar och kompensationsbidrag. Resterande del, 60 miljoner kronor består av landsbygdsstöd som företagsstöd, projektstöd, stöd till miljöinvesteringar och leader.  

Landsbygdsstöden

Landsbygdsstöden har kunnat sökas löpande under programperioden och utbetalningar av beviljade ansökningar kommer att fortsätta som planerat under 2014 och 2015.  De små medel Länsstyrelsen hade kvar i länsbudget under programperioden 2007-2013 drogs in nu i september. Därför stängs nu programmet och eventuella ansökningar som inkommer inom företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar kommer avslås.  

- Vi har hushållat väl med de medel vi haft för landsbygdsstöd 2007-2013 i Kronobergs län. Men detta till trots blir det minst ett halvårs glapp innan det går att söka företagsstöd inom lantbruket och projektstöd till bredband, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen.  

Jordbrukarstöden

2013 års jordbrukarstöd söktes redan i våras och 75 miljoner kronor i delutbetalning (75 %) av miljöersättningar och kompensationsbidrag är på väg ut till länets lantbrukare i mitten av oktober. Första slututbetalningen sker som planerat i slutet av december.

De större stödformerna som nu utbetalas är:  

24,3 milj. kronor - Kompensationsbidrag, (LFA)

23,4 milj. kronor - Miljöersättning för betesmarker

14,6 milj. kronor - Miljöersättning för vallodling  

8,6 milj. kronor - Miljöersättning för ekologisk produktion

3,6 milj. kronor - Miljöersättning för skötsel av kulturmiljöer  

Observera att för att få miljöersättningar 2014 för åtaganden som går ut 2013 måste förlängning sökas redan nu. 18 oktober 2013 är senaste ansökningsdag.    

 

För mer information, kontakta:
Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen
Telefon: 010-223 73 24
E-post: stefan.carlsson@lansstyrelsen.se