Ställplats för husbilar får inte dispens från strandskyddet vid Kronobergs slottsruin. 

Publicerad
2012-06-04
Kategori
Djur & natur

Länsstyrelsen har överprövat en ansökan om att anlägga en ställplats för husbilar vid Helgasjön, nära Kronobergs slottsruin. Ansökan har tidigare beviljats av Växjö kommun. Länsstyrelsens beslut innebär att företaget Alléhuset Mat och Event inte får anlägga ställplatsen.

Ja 

Länsstyrelsen bedömer inte att en ställplats för husbilar på den aktuella platsen är ett angeläget allmänt intresse enligt den definition som ges i lagstiftningen. Detta eftersom allmänhetens tillgång till platsen då begränsas till dem som åker husbil.

Behovet av ställplatser för husbil kan i sig anses vara en angelägen fråga. Länsstyrelsen bedömer dock inte behovet så stort att man kan räkna bort andra alternativ framför anläggning inom ett strandskyddat område som dessutom är natur- och kulturhistoriskt känsligt.

För att kunna få dispens från strandskyddet krävs så kallade särskilda skäl. Vilka särskilda skäl som får användas är definierat i lag. Ett sådant skäl är då en åtgärd är av angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara en anläggning som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, alternativt ett miljö- eller friluftsintresse. För att skälet ska gå att använda vid en ansökan krävs att anläggningen inte kan placeras någon annanstans än i det strandskyddade området. Dessutom ska man kunna visa att åtgärden ger långsiktiga fördelar för samhället.

För vidare information kontakta
Elin Åkelius 0470-861 33
elin.akelius@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2012-06-04