Skärpt alkohol- och tobakstillsyn 

Publicerad
2012-01-19
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Folkhälsa

En effektiv tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljningen är en viktig del i regeringens nya strategi för att minska skadorna som kan relateras till bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Ja 

Länsstyrelserna har därför tagit fram nya arbetssätt för tillsynen av kommunernas arbete inom alkohol- och tobaksområdet. Det kommer att bli en mer likvärdig och strukturerad tillsyn i hela landet. Länsstyrelsernas tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet ska öka.  

Länsstyrelsens uppdrag inom alkohol- och tobaksområdet kommer liksom tidigare innebära utbildning, nätverksarbete, rådgivning och stöd till kommunerna.  

– På sikt hoppas vi att det här mer strukturerade arbetet över hela landet leder till att Sveriges kommuners tillsyn inom de här områdena också ökar, och att därmed alkohol- och tobakslagen följs bättre, säger Katarzyna Musial, funktionsledare social hållbarhet.  

Beslut och underlag ska granskas löpande
Länsstyrelserna kommer att i sin tillsynsroll göra fler tillsynsbesök hos kommunerna. Utöver det kommer Länsstyrelsen att från och med den 19 januari begära in kommunernas beslut tillsammans med beslutsunderlag. Tidigare har endast besluten skickats in men från och med nu ska alltså även beslutets underlag i form av tjänsteutlåtande och utredning bifogas.  

– En målsättning är nu att länsstyrelserna i fortsättningen, när det gäller serveringstillstånd till allmänheten, ska granska dessa beslut och tillhörande underlag löpande. Detta innebär att länsstyrelserna kommer ha en bättre och mer aktuell bild av kommunernas arbete, säger Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare.     

Kontaktperson är
alkohol- och tobakshandläggare Jan Borgehed,
0470-864 26

Senast uppdaterad: 2012-01-19