Strategiskt samtal - Ungdomar & Droger 

Publicerad
2012-02-28
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Folkhälsa

Under hösten 2011 har Länsstyrelsen Kronoberg, Landstinget Kronoberg och Polisen genomfört en serie länsövergripande föreläsningar.

Ja 

Cirka 200 personer, som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar och föräldrar, deltog. Syftet med föreläsningarna har varit att sprida kunskap om nya droger på Internet samt att uppmärksamma den mer liberala attityd på droger som finns bland ungdomar.

I samband med ett strategiskt samtal onsdagen den 29 februari kommer resultatet av föreläsningsserien att presenteras på residenset i Växjö. Dessutom kommer även grunden för ett fortsatt arbete att diskuteras under förmiddagen.

Resultaten från höstens föreläsningar hittar du här.


Kontaktperson
Katarzyna Musial
Telefon: 0470 864 23
katarzyna.musial@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2012-02-28    

Kontakta oss

Kasia Musial-Lilja
Samhällsutvecklingsenheten
kasia punkt musial-lilja snabela lansstyrelsen punkt se¤kasia punkt musial-lilja snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237423
070-5304285