Länsstyrelsernas miljöprövning koncentreras till tolv län 

Publicerad
2012-05-28
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Verksamheter med miljöpåverkan

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter koncentreras den 1 juni till tolv av landets 21 länsstyrelser. Det innebär att vissa länsstyrelser får ansvar för prövningen i intilliggande län. Regeringens syfte med koncentrationen är att prövningen ska bli mer enhetlig och effektiv.

Ja 

Förändringen gäller miljöfarliga verksamheter, som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Vindkraftverk, bergtäkter och en rad industribranscher är några exempel på verksamheter som omfattas. Genom att koncentrera verksamheten till färre länsstyrelser vill regeringen skapa större samlade resurser med bättre förutsättningar att hantera prövningen. De tolv länen har i uppdrag samordna sig så att prövningen blir enhetlig över landet och samtidigt effektiviseras.

Enligt miljöbalken måste verksamheter med stor miljöpåverkan ha tillstånd innan de får byggas eller ändras. Vid prövningen tar länsstyrelsen ställning till om bästa teknik kommer att användas och om effekterna på omgivningen och miljön kan accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas kopplas tillståndet till villkor, som reglerar utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen.

De tillståndspliktiga verksamheterna är indelade i A- och B-verksamheter. Det är prövningen av B-verksamheterna som nu koncentreras till tolv länsstyrelser medan A-verksamheterna även i fortsättningen prövas av mark- och miljödomstolarna.

Besluten om tillstånd fattas av en särskild miljöprövningsdelegation inom länsstyrelsen. Den består av en jurist som ordförande och en miljösakkunnig. Delegationen utses av regeringen och är självständig i sitt beslutsfattande.

Innan en ansökan upprättas och lämnas in ska den som tänker söka tillstånd samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, närboende och andra enskilda som särskilt berörs. Samrådet ska även i fortsättningen ske med länsstyrelsen i det län där verksamheten ska drivas.

Länsstyrelserna kommer tillsammans att göra allt för att övergången och den fortsatta hanteringen av prövningarna ska fungera så smidigt som möjligt.

 

Länsstyrelser med miljöprövning

 Prövningsdistrikt

Dalarnas län

Dalarnas och Gävleborgs län

Hallands län

Hallands län

Kalmar län

Kalmar och Kronobergs län

Norrbottens län

Norrbottens län

Skåne län

Skåne och Blekinge län

Stockholms län

Stockholms och Gotlands län

Uppsala län

Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län

Västerbottens län 

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västernorrlands och Jämtlands län

Västra Götalands län

Västra Götalands län  

Örebro län

Örebro och Värmlands län

Östergötlands län

Östergötlands och Jönköpings län

För mer information, kontakta

Robert Rosenqvist, 0470 864 65
Henrik Skanert, 0470 861 86

Senast uppdaterad: 2012-05-28