Länsstyrelsen lämnar över arbetsuppgifter till Skåne 

Publicerad
2012-03-09

Den 1 juli kommer Länsstyrelsen i Skåne att ta över en del arbetsuppgifter från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det handlar bland annat om medborgarskap, överförmyndare, pantlåneverksamhet och lönegarantier. Det är en del av en större förändring där verksamheter koncentreras till sju av landets länsstyrelser.

Ja 

Bakgrunden är att riksdagen tidigare i år beslutat att viss länsstyrelseverksamhet ska koncentreras till ett färre antal länsstyrelser med syftet att uppnå högre effektivitet, rättssäkerhet och en mer rationell användning av resurser. Verksamheterna som ska koncentreras är: Medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn.  

De arbetsuppgifter som flyttas över från Länsstyrelsen i Kronobergs län till Skåne motsvarar ca en halv årsarbetskraft och är fördelade på flera medarbetare.

- Vi har känt till förändringen sedan länge och är väl förberedda inför överlämnandet till Länsstyrelsen i Skåne län, säger länsrådet Lennart Johansson.

De sju länsstyrelser som tar över arbetsuppgifterna från övriga länsstyrelser är Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. 

Senast uppdaterad: 2012-03-09    

Kontakta oss

Lennart Johansson
Länsråd
Länsledningen
010-2237132