Kronobergs Luftvårdsförbund arbetar för bättre luftkvalitet 

Publicerad
2012-04-16

Luftvårdsförbundet håller årsmöte på Residenset

Ja 

Där ska redovisas resultat från mätningar och beräkningar av luftkvalitet i länet.

Pressmeddelande

Kontaktperson: Eva Hallgren Larsson, sekreterare Luftvårdsförbundet, 0470-413 36
Senast uppdaterad: 2012-04-16