Hedersrelaterat våld och förtryck -högst aktuellt i Kronobergs län  

Publicerad
2012-02-06
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Jämställdhet

Under tisdagen den 7 februari anordnar Länsstyrelsen en konferens kring hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen kommer att handla om samverkan och hur vi kan bli bättre på att hjälpa utsatta flickor och pojkar.

Ja 

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem. Tack för att ni lyssnade”. Det här var Fadime Sahindals slutord när hon höll sitt tal i Riksdagen 20 november 2001.  

- Vi kommer under konferensen att titta på hur vi kan förändra situationen för unga som utsätts för  hedersrelaterat förtryck och våld, säger Karin Hopstadius vid Länsstyrelsen.

Fortfarande idag lever en stor grupp unga och vuxna i miljöer som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck. I en rapport uppskattar Ungdomsstyrelsen att 70 000 unga lever med begränsningar i valet av partner. Rapporter från socialtjänster och kvinnojourerna visar på att frågan om hedersrelaterat våld och förtryck är i högsta grad aktuell också i Kronobergs län.

De 150 deltagarna under konferensen kommer från olika myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Föreläsare är Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Juno har stor erfarenhet kring ämnet och anlitas flitigt som föreläsare runt om i landet.  

- Samverkan är viktig för att alla ska dra sitt strå till stacken för att hjälpa utsatta flickor och pojkar och därför anordnar Länsstyrelsen konferensen. Trycket på att få en plats på konferensen har varit enormt och visar på att det finns stora behov av att få mer kunskap om denna viktiga fråga säger Hopstadius.

För vidare information kontakta:
Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg,
0470-861 63
Karin.hopstadius@lansstyrelsen.se

 

 

Senast uppdaterad: 2012-02-06