Förenkla - på riktigt! 

Publicerad
2012-04-04

Om du fick förenkla en sak i din kontakt med Länsstyrelsen – vad skulle det vara?

Ja 

Sveriges länsstyrelser har fått i uppdrag att förenkla företags kontakter med Länsstyrelsen. Sommaren 2011 fick Länsstyrelsen i Kronobergs län förmånen att samordna arbetet på nationell nivå, uppdraget kallas Förenkla på riktigt! I slutet på mars lämnades den första delrapporten till regeringen, ta gärna del av den på www.forenklapariktigt.se.  

– Samtidigt som uppdraget är tydligt på punkten att vi ska förenkla, så kan det innebära olika saker för olika företagare. Någon tycker att en kortare handläggningstid är detsamma som att förenkla, en annan ser vårt bemötande som viktigast och en tredje önskar att man kan följa sitt ärende via nätet, säger Malin Persson, projektledare för Förenkla på riktigt!  

– Om målet är att snabbt minska handläggningstider och våra högar med ärenden, skulle vi kunna ta in extra medarbetare under en kort period. Men om vi vill kvalitetssäkra handläggningsprocessen – på riktigt, krävs en ändrad grundinställning, där attityd och bemötande är a och o, förklarar landshövding Kristina Alsér.  

Inom ramen för Förenkla på riktigt! kommer arbetet därför att ske på olika sätt och tillsammans med olika aktörer.

– Det interna engagemanget är såklart viktigt liksom vårt samarbete med andra myndigheter som har fått liknande förenklauppdrag. Men till syvende och sist är vi ju också beroende av företagarnas engagemang och intresse – det är ju dem vårt uppdrag är till för, menar Malin Persson.    

Följ, påverka, kommentera och ge synpunkter på vårt arbete på www.forenklapariktigt.se.

Senast uppdaterad: 2012-04-04    

Kontakta oss

Malin Persson
Kommunikatör
malin punkt g punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt g punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237142