Earth Hour 

Publicerad
2012-03-27
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Landshövding och länsledning

Lördagen den 31 mars kl. 20.30 genomförs Earth Hour, en symbolisk global klimatmanifestation.

Ja 
Logotyp för Earth Hour

Över hela världen släcker människor, företag, organisationer, kommuner osv belysningen för att visa beslutsfattarna att det är dags att agera i klimatfrågan och att man vill vara en del av lösningen på klimatproblematiken.

Länsstyrelsen deltar i manifestationen, för tredje gången, genom att släcka ned belysningen i residenset vid Stortorget och kontorslokalerna i Växjö. Länsstyrelsen arbetar inte bara symboliskt med klimatfrågan, utan bedriver ett aktivt klimatarbete i flera olika projekt, som en integrerad del i våra olika verksamhetsområden och i myndighetens arbete med att minska sin miljöpåverkan. 

Senast uppdaterad: 2012-03-27