6 av tio som dopat sig har även använt narkotika 

Publicerad
2012-01-24

Länsstyrelsen i Kronobergs län genomförde i november 2011 en kartläggning vid länets träningsanläggningar gällande gymbesökarnas träningsvanor & erfarenheter av alkohol, droger och prestationshöjande preparat. Resultatet visar att det finns en koppling mellan användandet av prestationshöjande preparat och narkotika.

Ja 

Andelen som använt sig av narkotika har växt med 4 % på tre år sedan kartläggningen gjordes 2008. 15,1 % av respondenterna i 2011 års kartläggning uppger att de någon gång har testat/använt narkotika. Sex av tio respondenter som någon gång använt sig av otillåtna dopningspreparat svarar att de någon gång i livet använt narkotika. Trots att den totala svarsgruppen nu är betydligt större än för tre år sedan (2008 var det 462 respondenter och 2011 var det 658) har andelen dopinganvändare minskat från 3,1 % till 1,6 %.

– Även om det inte finns några statistiskt säkerställda analyser i undersökningen är det en positiv siffra. Iakttagna skillnader är många gånger små och slår endast på någon procentenhet. Det är dock intressant att slå fast att samtliga förändringar som ändå går att se pekar mot färre erfarenheter av att ha blivit erbjuden att köpa eller prova dopning. Det är således mer logiskt att vara försiktigt optimistisk än det omvända, säger länssamordnare Katarzyna Musial.

En del i förklaringen kan vara det pågående arbetet som görs mot dopning i Kronobergs län, med utbildning, information samt utveckling av träningsanläggningars dopningsarbete. Det har under de senaste åren också varit ett ökat medialt intresse för frågan och flera utvecklingsarbeten i landet har initierats.

Det finns också en stor majoritet i undersökningen som är för ”hårdare tag” mot förekomst av dopning på träningsanläggningar, vilket understryker vikten av det fortsatta preventiva arbetet mot dopning. Trots framgången gällande minskandet av dopinganvändare finns det fortfarande mycket att uträtta på området.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens kartläggning (PDF)

För information om Dopingfritt i Kronobergs län, gå in på hemsidan www.dopingfritt.se eller kontakta Katarzyna Musial.

Katarzyna Musial Länssamordnare alkohol- och drogfrågor Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tel: 0470-864 23, 070-530 42 85

Senast uppdaterad: 2012-01-24    

Kontakta oss

Kasia Musial-Lilja
Samhällsutvecklingsenheten
kasia punkt musial-lilja snabela lansstyrelsen punkt se¤kasia punkt musial-lilja snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237423
070-5304285