Nyhetsarkiv 

Urval: Vatten och vattenanvändning, Pressmeddelande, 2010Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
  • Miljoner till våtmarker

    2010-10-25 Pressmeddelande:

    Länsstyrelsen arbetar målmedvetet med att öka arealen våtmark i länet. Våtmarkerna minskar de negativa effekterna av växtnärings­läckage och bevarar och förstärker den biologiska mångfalden. Den som vill anlägga en våtmark på sina ägor kan söka bidrag hos Länsstyrelsen.

  • Strategiskt samtal om småskalig vattenkraft i Kronobergs län

    2010-03-30 Pressmeddelande:

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp