Yttrande rörande ansökan om skyddsjakt på varg 

Publicerad
2011-10-11

Måndagen den 10 oktober mottog Länsstyrelsen i Kronobergs län från Naturvårdsverket en begäran om ett yttrande rörande skyddsjakt på vargen Kynna. Knappa dygnet senare är yttrandet inskickat.

Ja 

I yttrandet rekommenderar Länsstyrelsen att Naturvårdsverket antingen beslutar att flytta vargen Kynna eller att bifalla begäran om skyddsjakt.  

Medarbetarna på miljövårdsenheten har arbetat hårt den senaste tiden med att besvara frågor från allmänhet och press samt varit med vid uppsättning av akutstängsel. Samtidigt har man förberett det yttrande som enligt rutin begärs in av Naturvårdsverket vid ansökan om skyddsjakt. Därför kunde yttrandet skickas in snabbt.    

Här är en länk till yttrandet.

 

För mer information, kontakta   
Elisabet Ardö, funktionsledare naturvård, tfn 0470-861 40
elisabet.ardo@lansstyrelsen.se  

Senast uppdaterad: 2011-10-11