Naturvårdsverket har förlängt skyddsjakten på vargen 

Publicerad
2011-11-10

Efter rapporten om ytterligare fårangrepp i Pjätterydstrakten som med mycket stor sannolikhet kan knytas till den aktuella Kynna-vargen har Naturvårdsverket nu beslutat att förlänga skyddsjakten inom samma område och på samma villkor till den 1 december 2011.

Ja 

Länk till Naturvårdsverkets beslut     

Skyddsjakten får inte påbörjas förrän Länsstyrelsen fattat beslut i samråd med den utsedde jaktledaren. Länsstyrelsens bedömning är att skyddsjakten av praktiska skäl kan påbörjas tidigast lördag morgon.  

Parallellt med hanteringen av skyddsjakten arbetar nu Länsstyrelsen med att stärka det förebyggande arbetet med permanenta stängsel via bidrag och information om rovdjur.

Länsstyrelsens insynsråd och länets riksdagsledamöter kommer att under november ges särskild information om rovdjursfrågornas hantering.  

För mer information kontakta:
Carl-Philip Jönsson, Länsstyrelsen Kronoberg, 0470-86000
 Carl-philip.jonsson@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2011-11-10