Länets lantbrukare har fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011  

Publicerad
2011-12-09
Kategori
Lantbruk & landsbygd
Ämnesområde
Landsbygdsutveckling, Lantbruk

Den 1 december fick 95 % av länets lantbrukare sina utbetalningar för Gårdsstöd. Det innebar att 2 212 lantbrukare fick dela på 111 miljoner kronor. Den 28 december får 98 % av lantbrukarna en slututbetalning för sitt miljöarbete omfattande totalt 28,6 miljoner.

Ja 

I november fick de en delutbetalning om 74,2 miljoner kronor, vilket är 75 % av den totala ersättningen, nu betalas de övriga 25 % ut.  

Summan miljöersättningar och kompensationsbidrag uppgår till 102,8 miljoner kronor och fördelas enligt nedan:  

Kompensationsbidrag               33 199 000 Våtmarker                                   449 000
Ekologisk produktion                12 410 000 Miljöskyddsåtgärder                       58 000 Skyddszoner                                 77 000
Betesmarker och slåtterängar   31 327 000
Natur- och kulturmiljöer             5 164 000
i odlingslandskapet                       
Minskat kväveläckage                      3 000 Vallodling                                20 121 000  

Totalt har länets lantbrukare fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011.    

För mer information, kontakta  
Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör, tfn 0470 863 24 stefan.carlsson@lansstyrelsen.se  
Ulla-Britt Johansson, Funktionsledare, tfn 0470 863 02
ulla-britt.johansson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2011-12-09