Kan Landshövdingens avtal leda till ett bättre klimat?   

Publicerad
2011-10-14
Ämnesområde
Klimat och energi

Tre organisationer ska underteckna klimatavtal med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att minska länets klimatpåverkan. Vilka dessa är avslöjas vid en klimatfrukost den 19 oktober.

Ja 

Mänskligheten står inför en av dess största utmaningar någonsin. Den ökande växthuseffekten riskerar att utsätta befolkningen på vissa delar av vår planet för risker som hotar såväl utveckling som överlevnad.  

Även vi kronobergare, som i vår vrå av världen är förskonade från de allvarligaste konsekvenserna, riskerar att drabbas av klimatförändringarna genom bl.a. översvämningar på grund av ökade nederbördsmängder vintertid och torka sommartid, fler skadedjursangrepp och sjukdomar.  

Det finns därför all anledning att vidta åtgärder som motverkar den ökande växthuseffekten. För att främja detta viktiga åtgärdsarbete i länet upprättar Länsstyrelsen och olika organisationer gemensamma klimatavtal.  

Dessa klimatavtal är frivilliga avsiktsförklaringar som syftar till att lyfta fram goda exempel bland länets företag och organisationer. På så vis kan en några goda föredömen inspirera fler och tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid.  

”Det finns ett antal företag och organisationer i vårt län som utför ett storartat klimatarbete. Ofta sker detta arbete utan att de får ett riktigt erkännande och utan att andra känner till det. Det är därför mycket tillfredställande att få lyfta fram dem som de goda exempel de är och hjälpa till med att sprida dessa föregångares erfarenheter. Fler företag behöver ta efter länets pionjärer.”

Kristina Alsér, Landshövding i Kronobergs län  

 

Att utforma klimatavtal är ett av de arbetssätt som Länsstyrelsen använder för att uppfylla regeringens klimat- och energiuppdrag samt för att uppfylla de nationella och regionala miljömål som finns inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.  

Vid frågor, kontakta:  
Per-Anders Persson, Klimat- och energisamordnare
0470-864 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se     

Senast uppdaterad: 2011-10-14