Detta gäller vid viltskador på tamdjur 

Publicerad
2011-08-08
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Rovdjur

Fredagens vargangrepp i Ljungby-trakten har aktualiserat frågor om vad som gäller vid viltskador på tamdjur. Länsstyrelsen känner därför att det är på sin plats med vissa förtydliganden.

Ja 

Främst är det viktigt att poängtera att vargen inte får skjutas eftersom den tillhör det fredade viltet, vilket har ett strängt skydd genom jaktlagstiftningen. Vargen får enbart skjutas om den står i omedelbart begrepp att angripa tamboskap och om man gjort vad man kan för att skrämma undan den. Regeln återfinns i 28 § Jaktförordningen.  

När olyckan är framme
Om du misstänker att din tamdjursbesättning skadats eller dödats av ett fredat rovdjur, det vill säga varg, lo, björn, järv eller kungsörn, ska detta omgående anmälas till Länsstyrelsen eller direkt till en besiktningsman. Kontaktuppgifter till besiktningsmännen i Kronobergs län hittar du här.  

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. De besiktigar skadorna, informerar om skadeförebyggande åtgärder och kan hjälpa till med ansökan om ersättning.  

Akuta och långsiktiga åtgärder
Om en djurbesättning angripits av ett fredat rovdjur är risken för ytterligare angrepp som störst de närmast följande dagarna, särskilt kritiska är de närmaste 24 timmarna. Det finns en rad åtgärder att vidta för att förebygga viltskador. Det kan dels handla om akuta åtgärder såsom att ta in djuren i inomhusförvar och dels om mer långsiktiga åtgärder, exempelvis att sätta upp stängsel eller så kallade lapptyg.  

Om du är orolig för att din hund ska attackeras av fredat vilt finns också åtgärder att vidta i förebyggande syfte. Läs mer på Viltskadecenters hemsida.  

I det fall man kommer fram till att ingen lämplig lösning finns för att skydda tamdjur och förebygga viltskador kan skyddsjakt tillåtas. Ansökan om skyddsjakt görs hos Naturvårdsverket, som i sin tur fattar beslut i frågan.  

Ansök om ersättning
En markägare som fått sina tamdjur skadade eller dödade av ett fredat rovdjur kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen. Ersättning utgår sedan utifrån en schablonberäkning. Läs mer här. Ansökan ska vara inkommen senast tre månader efter att skadan inträffat.  

På Viltskadecenters hemsida hittar du mer utförlig information om åtgärder och ersättning samt viltskadestatistik.  

 

För frågor och mer information, kontakta:
Per Ekerholm, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tfn: 0470-860 13
E-post: per.ekerholm@lansstyrelsen.se  

Senast uppdaterad: 2011-08-08