Stort intresse för bredband på landsbygden - men vem betalar? 

Publicerad
2011-01-24

Post- och Telestyrelsens generaldirektör Göran Marby besöker Kronobergs län för att tillsammans med länsstyrelsen, regionförbundet och LRF diskutera hur man kan stödja bredbandsutvecklingen i länet.

Ja 

Det är ett fortsatt mycket stort intresse för att utveckla bredbandstillgången på landsbygden i Kronobergs län men de statliga bidragen som länsstyrelsen har att fördela i länet är slut. Post- och Telestyrelsen, PTS, som arbetar med regeringens bredbandsstrategi har tagit fram förslag på hur utbyggnadstakten av bredband ska öka.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet Södra Småland och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har därför bjudit in PTS med generaldirektör Göran Marby i spetsen till länet för att diskutera hur vi framöver ska kunna stödja bredbandsutveckling. runtom i länet på byanivå för att bygga framtidens digitala infrastruktur – bredband via fiber.    

På landsbygden Mötet äger rum tisdag den 25 januari och inleds med överläggningar på residenset i Växjö och fortsätter sedan med ett besök hos Ör och Ormesberga Byanät , ett av länets större bredbandsprojekt med ca 200 anslutna fastigheter.      

 

Kontaktpersoner  
Allan Karlsson, länsstyrelsen i Kronobergs län, tel 0470-86 425
Frank Gunnarsson, Regionförbundet Södra Småland, 0702-252140
Ann-Cathrine Carlsson, LRF, 0470-703654
Bengt A Gustafson, Ör och Ormesberga Byanät, 076-7217724

Senast uppdaterad: 2011-01-24