74 miljoner kronor till länets lantbrukare 

Publicerad
2011-10-03
Kategori
Lantbruk & landsbygd
Ämnesområde
Lantbruk

Den 5 oktober får nästan samtliga av länets lantbrukare sina miljöersättningar och kompensationsbidrag för 2011. Det rör sig om en första delutbetalning. Slutbetalningen kommer i december. Även gårdsstödet kommer att betalas ut med början i december.

Ja 

Den 5 oktober får cirka 95 procent av länets lantbrukare sina miljöersättningar och kompensations­bidrag för 2011. Den genomsnittliga siffran för landet är 89 procent. Ersättningarna betalas ut för det miljöarbete lantbrukarna genomfört under året.  

Utbetalningen sker i två omgångar. Den första delutbetalningen motsvarar 75 procent av det slutgiltiga beloppet, en höjning från 65 procent tidigare år. Utbetalningen har också tidigarelagts en vecka i förhållande till tidigare år. Resterande del betalas ut i slutet av december. I Kronobergs län uppgår det totala utbetalningsbeloppet i delutbetalningen till ca 74 miljoner kronor.  

De 74 miljonerna fördelas enligt nedan:
- Kompensationsbidrag (till områden med sämre produktionsförutsättningar) 24 milj. kr
- Miljöersättningar för skötsel av betesmarker 22 milj. kr
- Vallodling 15 milj. kr
- Ekologisk produktion 8 milj. kr
- Skötsel av natur- och kulturmiljöer 4 milj. kr
- Våtmarker, skyddszoner m. fl. 1 milj. kr  

Utbetalning av gårdsstödet
Gårdsstödet kommer att betalas ut omkring den 1 december. Länsstyrelsens ambition är att mer än 90 procent av länets lantbrukare ska få gårdsstödet i december. 2010 betalades det ut totalt 124 miljoner kronor inom gårdsstödet.  

Återkrav av gårdsstöd
Länsstyrelsen arbetar under höst/vinter med ett återkravsprojekt där de som fått felaktiga gårdsstödsutbetalningar under åren 2005-2007 kommer att krävas på återbetalning. Beloppet som är aktuellt för återkrav under perioden uppgår för tillfället till 2 miljoner kronor för 400 lantbrukare.  

Under åren 2005-2007 betalades det totalt ut ca 350 miljoner kronor i gårdsstöd i Kronobergs län. Återkravsbeloppet uppgår därmed till mindre än 1 procent av utbetalade ersättningar. Det är ett väldigt bra betyg till länets lantbrukare och visar att de har varit mycket noggranna med vilka marker de tagit med i sina ansökningar.  

Läs mer om stöd och stödutbetalningar här  

För mer information kontakta  
Stefan Carlsson, Lantbruksdirektör, 0470-863 24
Ulla-Britt Johansson, Funktionsledare, 0470-863 00 

Senast uppdaterad: 2011-10-03