Vädrets makt gör att vilt lider vid jakt 

Publicerad
2010-12-15
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Jakt och vilt

Länsstyrelsen avråder starkt från att använda hundar som förföljer vilt vid jakt. Detta eftersom viltdjuren har svårt att förflytta sig och därmed kan utsättas för onödigt lidande. Rekommendationen gäller så länge väder¬situationen med skarsnö eller sträng kyla råder.

Ja 

Rådande väderförhållanden har på många håll i länet medfört skarsnö, vilket gör att klövvilt har svårt att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund efter vilt som har svårt att förflytta sig medför att djuren kan utsättas för onödig påfrestning samt svårt lidande. Jakt med drivande hund är därför ytterst olämpligt på de platser i länet där dessa förhållanden råder.  

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter bland annat hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin (19§ jaktförordningen (1987:905) samt 16§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). I dagsläget bedömer Länsstyrelsen att något sådant beslut inte är nödvändigt på grund av de varierande snöförhållandena i länet. Men detta kan vid behov komma att omvärderas.    

Det är upp till varje jägare att på plats bedöma lämpligheten att jaga med hund eller inte. Enligt 27§ jaktlagen (1987:259) ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållanden inte utsätts för onödiga påfrestningar (18§ jaktförordningen (1987:905).    

För mer information, kontakta:

Roland Kroon, ansvarig för jaktfrågor, Länsstyrelsen i Kronoberg
tfn: 0470 - 864 53
roland.kroon@lansstyrelsen.se  

Lena Stjernqvist, chefsjurist, Länsstyrelsen i Kronoberg
tfn: 0470 – 861 77
lena.stjernqvist@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2010-12-15