Trafiknykter Kronoberg 

Publicerad
2010-03-26

Alla boende i Kronobergs län som omhändertas för rattfylleri skall snabbt få ett erbjudande om hjälp.

Ja 

Kronoberg har nu som första län i landet en skriftlig överenskommelse mellan samverkande parter enligt SMADIT (Nationell Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken). Modellen är en regional motsvarighet till den nationella modellen

 

Inom det regionala samverkansorganet Livsstil Kronoberg har Polismyndigheten i Kronobergs län, Socialnämnderna i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Vägverket Region Sydöst undertecknat en överenskommelse om att samverka i verksamheten Trafiknykter Kronoberg.

Syftet med Trafiknykter Kronoberg är att minska antalet påverkade förare i trafiken genom att snabbt erbjuda rattfylleristen hjälp. Samverkan mellan polis, sjukvård och socialtjänst skall bli tydligare för att öka möjligheten för de som omhändertas för rattfylleri att ta uti med sina problem

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp består av Landshövding, Länspolismästare, Landstingsdirektör, Regiondirektör samt Chefsåklagare.

 

Kontaktuppgifter

Katarzyna Musial
Länssamordnare alkohol- och drogfrågor  

Tfn: +46 (0)470 864 23 / Mobil: +46 (0)70 530 42 85

katarzyna.musial@lansstyrelsen.se

www. vv.se/smadit

Senast uppdaterad: 2010-03-26