Stenfors söder om Tingsryd blir naturreservat, och Tiafly naturreservat utanför Kosta blir större! 

Publicerad
2010-09-01

Länsstyrelsen har beslutat att Stenfors, 6 km söder om Tingsryd, blir naturreservat samt att reservatet Tiafly utökas. 

Ja 

Stenfors är ett skogsområde som nu skyddas som reservat enligt en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och markägaren Sveaskog AB. I linje med samma överenskommelse utökas också naturreservatet Tiafly, beläget ca 5 km sydost om Kosta.

Det nya naturreservatet Stenfors är ett ca 66,2 ha stort ädellövskogsområde utmed Bräkneån, beläget ca 6 km söder om Tingsryd. Skogen vid Stenfors är rik på gamla ekar och bokar och hyser många ovanliga och sällsynta arter, bland annat lavar och mossor. I anslutning till ån lever utter och i själva ån finns öring och den sällsynta flata dammusslan. I reservatet finns också stora kulturhistoriska värden i form av spår av det gamla järnbruket Stenfors bruk, som var i drift från 1600-talet till sent 1800-tal.

Tiafly naturreservat, beläget ca 5 km sydost om Kosta, bildades 1996, och utökas nu med drygt 85 ha till 117,4 ha. Naturreservatet utgjordes tidigare till större delen av den tallbevuxna myren Tiafly men blir nu betydligt större när stora skogsområden och flera biologiskt värdefulla myrområden skyddas. Skogen kring Tiafly domineras av tall och är till stor del orörd och mycket gammal. Fågellivet i området är rikt och här finns många ovanliga lavar och mossor.

Mer information om reservaten finns att hämta här.

Frågor besvaras av:
Naturvårdshandläggare Elin Åkelius, 0470-861 33

 

Senast uppdaterad: 2010-09-03