Vad gjorde regionen i Xiancheng? - Reserapport från Kina 

Publicerad
2010-10-25

En gemensam delegation från Småland Blekinge deltog i oktober 2010 vid världsutställningen Expo i Shanghai. Det övergripande målet med Kinasatsningen är att bidra till tillväxt i regionen och huvud­fokus för satsningen är miljöteknik.

Ja 

Genom att marknadsföra regionen samt ge de svenska del­tagarna kunskap kring hur affärer görs i Kina hoppas man attrahera uppmärksamhet och öka konkurr­ens­kraften. Under resan slöts samarbetsavtal med staden Suzho och stadens distrikt Xiancheng.

Länsstyrelsen har den 20 oktober erbjudits att ingå ett samarbetsavtal i ett CSR-projekt (Corporate Social Responsibility). Projektet drivs av den svenska ambassaden i Peking, generalkonsulatet i Shanghai och Exportrådet under perioden 1 november 2010 till 31 december 2012.

Hela reserapporten kan du läsa här.

 

Senast uppdaterad: 2010-10-25