Nordsjöfrågor i regionen den 2-3 december 

Publicerad
2010-11-30
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Klimat och energi

Den 2-3 december träffas ett tjugotal politiker från södra Sverige för att ta del av länets satsning på ett miljö- och klimatcentrum samt arbetet i Energikontor Sydost.
– Mötet är en del i arbetet med EU:s Nordsjöprogram med målet att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i, säger Mariana Gómez Johansson på Regionförbundet södra Småland.

Ja 

Det är den svenska subkommittén för Interreg IVB Nordsjöregionen och tjänstemannanätverket som träffas. Mötet som har anordnats i samverkan mellan Länsstyrelsen och Regionförbundet södra Småland äger rum dels på Residenset och dels på Växjö stadsbibliotek.   

En styrkommitté med nationella och regionala representanter från de sju länderna ansvarar för att godkänna eller avslå projektansökningar. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och vara ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén. Det är denna subkommitté som nu ska träffas i Växjö.  

Två aktörer i Kronobergs län, Energikontor Sydost och Växjö kommun, ingår i två olika projekt som medfinansieras av Nordsjöprogrammet.  

Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Under perioden 2007-2013 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 138 miljoner euro på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Det motsvarar ungefär 1,2 miljarder svenska kronor. Medfinansiering kommer från de sju samarbetsländerna.  

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet och sekretariat för den svenska subkommittén.    

 

För mer information kontakta  

Gunilla Claesson, Länsstyrelsen i Kronobergs län,
0470 - 861 41  

Mariana Gómez Johannesson, Regionförbundet södra Småland,
0470 - 72 47 54, 073 - 330 04 48  

Hans-Åke Persson, Region Västra Götaland,
031 - 63 09 85, 070 - 528 18 93

Senast uppdaterad: 2010-11-30