Budgeten för programmet Främja kvinnors företagande i Kronobergs län är nu helt intecknad 

Publicerad
2010-04-27

Ja 
kvinnors_foretagande.jpg

Nu är budgeten för programmet Främja kvinnors företagande i Kronobergs län helt intecknad och alla beslut tagna och expedierade! Tilldelad budget är 2 173 679 kronor och det har kommit in ansökningar om 4 549 000 kronor. Totalt har det kommit in tretton ansökningar varav nio har beviljats helt eller delvis.

 

Här finns mer att läsa om projektet

Senast uppdaterad: 2010-04-27