Fortsatta problem med betaltjänster på landsbygden 

Publicerad
2010-12-01
Kategori
Näringsliv & föreningar

Flera grupper på landsbygden har stora problem med att utföra grund­läggande betaltjänster till följd av nedlägg­­ningen av Svensk Kassaservice. Det framgår av en färsk rapport från länsstyrelserna.

Ja 

Sedan Svensk Kassaservice lades ned har problemen med att kunna utföra sina betalningar på landsbygden uppmärksammats alltmer. Länsstyrelsernas sammanställning visar att det finns problem med att sköta sina betalningar utanför tätorterna i samtliga län. Problemen är störst på landsbygden i län med många småföretagare, äldre och funktionsnedsatta invånare samt invånare med språksvårigheter.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har varit i kontakt med ett stort antal sockenråd/byalag, pensionärsorganisationer och handikapp­organisationer. Kontakterna visar att många människor utan tvekan har bekymmer med betaltjänsterna, men att bilden är splittrad.  

Många är nöjda med Brevgirot, vilket ersatte Svensk Kassaservice och som erbjuds äldre och rörelsehindrade personer. Andra tycker att Brevgirot är krångligt och kostsamt. Trots informationsinsatser från Post- och telestyrelsen är Länsstyrelsens intryck att många inte känner till möjligheten med Brevgirot.  

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Dalarna i uppdrag att sam­ordna länsstyrelsernas bevakning av de grundläggande betaltjänsterna. Rapporten som länsstyrelserna nu lämnat till regeringen kan laddas ned i sin helhet här.  

 

För ytterligare information kontakta:

Allan Karlsson, Planeringsdirektör Regional tillväxt,
tfn: 0470 - 864 25 eller 076 -127 18 22
allan.karlsson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2010-12-01