Ytterligare 10,5 miljoner kronor till Kronobergs län för fiberkanalisation på landsbygden 

Publicerad
2010-08-16

Länsstyrelsen i Örebro har fastställt en ram på ytterligare 10,5 Mkr till Kronobergs län för anläggning av kanalisation för fiber på landsbygden.

Ja 

Dessa ”nya” pengar hämtas ur en pott på hittills ofördelade 27 Mkr, men som nu har tilldelats de län som på grund av stor efterfrågan har gjort anspråk på ytterligare medel.  Mer pengar behövs emellertid för att tillgodose befintligt behov i länet. 

Intresset för utbyggnad av IT-infrastruktur i länet är fortsatt mycket stort och ansökningar om kanalisationsbidrag fortsätter att komma in i oförminskad takt. Den 15 juni slopades kravet på att anläggandet av kanalisation skulle ske samtidigt med annan infrastrukturinvestering, t.ex. nedgrävning av elkablar. Detta kommer med stor sannolikhet att innebära att efterfrågan på bidragsmedel ökar ytterligare.

Dessa ”nya” pengar hämtas ur en pott på hittills ofördelade 27 Mkr, men som nu har tilldelats de län som på grund av stor efterfrågan har gjort anspråk på ytterligare medel. Länet fick därmed en betydande del av dessa pengar, ca 40 % av den pott som nu fördelas genom Länsstyrelsen i Örebro.  

Totalt har Länsstyrelsen erhållit drygt 20 Mkr för att främja utbyggnaden av bredband på landsbygden (inkl. medel från Jordbruksverket). 

För närvarande saknas emellertid ytterligare 2,5 Mkr för redan inneliggande ansökningar för kanalisation av fiber. Länsstyrelsen hoppas dock kunna få del av ytterligare ofördelade medel som kan avropas löpande hos Länsstyrelsen i Örebro i den takt som ansökningar är färdiga för beslut.

 

För ytterligare information kontakta

Planeringsdirektör Allan Karlsson tfn 0470-864 25

Senast uppdaterad: 2010-08-16