En av 56 behandlade kycklingen rätt 

Publicerad
2010-12-13
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Livsmedelskontroll

De kommunala miljö- och hälsoskyddskontoren i Blekinge och Kronobergs län har under hösten genomfört en projektinriktad livsmedelskontroll. Kontrollen, som gjordes i samarbete med Länsstyrelsen, visade att det finns stora brister i märkning och temperaturhållning av grillad kyckling i butik.

Ja 

Inom ramen för projektet undersöktes märkning och temperaturkontroll av butiks­förpackad varmhållen grillad kyckling i livsmedelsbutiker. Vid projektets genom­förande uppfyllde endast en av 56 kontrollerade butiker samtliga kontrollerade krav i lagstiftningen om märkning. Denna butik var även ensam om att hålla rekommenderad varmhållningstemperatur.

– Butikerna behöver ta ett större ansvar för att märkningen sker korrekt och uppdateras vid behov, säger Tone Lindvåg, biträdande länsveterinär på Länsstyrelsen i Kronoberg.

I några specifika frågor märktes ett systemfel, då märkningsutrustningen inte var anpassad efter alla krav i lagstiftningen.
– Detta är något som butikskedjorna måste uppmärksammas på, påpekar Lindvåg.

Syftet med projektet var tudelat. Man ville öka butikernas medvetenhet för betydelsen av korrekt märkning samt varmhållningstemperatur. Dessutom ville man undersöka hur gällande lagstiftning inom området märkning efterlevs.

Flera miljökontor har redan vidtagit åtgärder. Vid uppföljning av dessa har man kunnat konstatera att bristerna rättats till. Uppföljningen är dock inte en del i projektet. Hela rapporten hittar du här.  

 

För mer information, kontakta:

Tone Lindvåg, biträdande länsveterinär, Länsstyrelsen i Kronoberg
tfn: 0470 – 863 06
tone.lindvag@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2010-12-13