Har du koll? Vad gäller för arbeten i vatten? 

Publicerad
2010-03-19

Många arbeten utförs tyvärr utan att ha anmälts till länsstyrelsen.

Ja 

 

Varje år utförs ett stort antal arbeten i vatten i Kronobergs län. Huvuddelen av dessa arbeten utförs av privatpersoner i form av muddring, rensning av vegetation, bygga bryggor, pirar med mera. Många arbeten utförs tyvärr utan att ha anmälts till länsstyrelsen, vilket kan leda till åtalsanmälan.

Nu satsar länsstyrelserna i Sverige på en stor informationskampanj om arbeten i vatten. Kampanjen kommer att gå av stapeln på Internationella vattendagen den 22 mars, då information kommer att skickas ut till bland annat Sveriges maskinentreprenörer. Varje länsstyrelse kommer att ansvara för kampanjen i sitt län.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om arbeten i vatten (vattenverksamhet) och att den som ska utföra en grävning, muddring eller liknande vet vad som gäller, innan skopan sätts i vattnet.

Kampanjen leds av Miljösamverkan Sverige som är ett samarbete mellan Sveriges alla länsstyrelser, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Samarbetet ska öka samsynen mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering av tillsynsfrågor över landet.

Informationsmaterialet finns även på Miljösamverkan Sveriges webbplats

Lokal kontakt på Länsstyrelsen i Kronobergs län
Carola Lindeberg, tfn 0470-864 50
carola.lindeberg@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2010-06-01