Sjögull hotar Brändeborgsfjorden i Åsnen 

Publicerad
2010-08-03

Länsstyrelsen bedömer att hela Brändeborgsfjordens och Hönshyltefjordens stränder och fria vattenytor riskerar att täckas med sjögull ända ner till söder om Ryd. Detta påverkar friluftslivet. Möjligheterna till bad, fiske och båttrafik kan försämras kraftig.  

Ja 

Länsstyrelsen har under 2009 gett Biodivers Naturvårdskonsult i uppdrag att inventera förekomst av vattenväxten sjögull i sjön Åsnen och i Mörrumsån, från Åsnen ner till Fridafors. Syftet med inventeringen har varit att bedöma hur spridningen ser ut, att uppskatta riskerna för en vidare spridning av sjögull samt ta fram förslag till åtgärder för bekämpning.  

Beståndet vid Åsnens utlopp bedöms ha blivit så stort och antal kolonier så många att möjligheten att avlägsna arten från området bedöms som i stort sett omöjlig med nuvarande kunskap. Någon framgångsrik metod att avlägsna sjögull när den väl etablerat sig i större bestånd finns inte.

Beståndet härstammar från enstaka plantor som sattes ut för 15-20 år sedan och idag finns drygt 50 kolonier som totalt täcker en yta på ca 6 ha. Den höga spridningshastigheten av nya kolonier nedströms i Mörrumsån och de enskilda koloniernas höga tillväxthastighet tyder på att sjögullet är inne i en fas av kraftig tillväxt i Åsnens utlopp.

Ytterligare en lokal med sjögull har konstaterats i själva Åsnen vid Urshult. Detta bestånd täcker ca 2000 kvadratmeter. Spridningshastigheten är här långsammare.  Även här har utsättning skett vid en privat brygga för ca 15 år sedan. Beståndet vid Urshult bedöms ännu vara så litet att bekämpning genom täckning med plastduk är möjligt.

Sjögull är ingen naturligt förekommande art i Sverige, den har sitt ursprung i Västsibirien.

För ytterligare frågor kontakta

Vattenvårdshandläggare Theodor Samuelsson, tfn 0470 – 864 86

 

Senast uppdaterad: 2010-08-03